Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Nabízíme pomoc a podporu dětem a rodinám a jiným pečujícím osobám, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci, které mají bydliště v ORP Dačice. (Pokud si nejste jisti, zda je to i vaše město nebo obec, kontaktujte nás). Službu poskytujeme v prostředí vaší domácnosti, kam za vámi dojedeme v čase, který vám bude vyhovovat a na kterém se společně domluvíme.

matka a dítěInformace o naší službě

  • Sociálně aktivizační služby poskytují pomoc rodinám s dětmi, žijícím v oblasti ORP Dačice, které se ocitli v tíživé situaci (finanční, sociální, psychické, emocionální či rodinné).
  • Veškeré služby jsou poskytovány BEZPLATNĚ.
  • Služby jsou poskytovány v přirozeném prostředí uživatele.
  • Podle potřeb uživatele jednorázově nebo opakovaně, dle potřeby
  • Služby jsou poskytovány na základě uzavřené smlouvy, kterou se uživatel zavazuje k aktivní spolupráci na řešení dohodnutých cílů ve smlouvě.

Jakou pomoc Vám můžeme nabídnout?

  • Oblast financí – pomoc se sestavením rodinného rozpočtu, učení hospodaření s penězi, pomoc s orientací v dávkovém systému, zajištění potřebných sociálních dávek, případně doprovod na úřad práce. Řešení otázek spojených se zaměstnaností a nezaměstnaností členů rodiny. Řešení dluhů.
  • Oblast pracovní – orientace na trhu práce – pomoc s vyhledáváním pracovních příležitostí, poradenství ohledně základních pracovně-právních vztahů, pomoc s tvorbou životopisu, možnost doprovodu k zaměstnavateli a na úřad práce.
  • Oblast péče o děti – pomoc se zajištěním bezpečného prostředí pro dítě – eliminace nežádoucího jednání ze strany rodičů, zabránění týrání, zneužívání, neúměrného trestání, ponechání dítěte bez dozoru, či v nevhodné společnosti apod., podpora v zajištění kvalitní výživy pro  dítě, edukace ohledně přípravy jídel, vhodnosti pokrmů pro děti atd., podpora v zajištění dostatečné hygieny, oblékání pro děti apod.
  • Oblast výchovy dětí – pomoc se zajištěním podnětného prostředí pro děti, nácviky komunikace, hry, sociálního chování s dítětem, edukace o vhodné přípravě do školy, pomoc rodičům se zvládáním emocí dítěte, učit je nastavovat hranice dětem, být si vědomi základních psychických potřeb dětí apod.
  • Oblast partnerských vztahů – poradenství v aktuální problémové situaci – partnerský konflikt, rozchod s partnerem, nový partner v rodině, komunikace mezi partnery, mezigenerační problémy, vztahy s bývalými partnery, apod.

Soubory ke stažení

 

Pokud jsme Vás oslovili a máte zájem s naší organizací uzavřít dohodu

Neváhejte nás kontaktovat