Kdo se vám bude věnovat

Mgr. Alena Doulová, DiS.

sociální pracovnice, je absolventkou magisterského studia na Teologické fakultě Jihočeské univerzity, obor Pastoračně sociální asistent a Vyšší odborné školy sociální v Prachaticích, obor Sociální práce. Má zkušenosti v práci s osobami se sociálními problémy, nepřizpůsobivými a dětmi.

Jitka Pikalová, DiS.

sociální pracovnice, dlouholetá pěstounka. vystudovala Vyšší odbornou školu sociální v Prachaticích, obor Sociální práce. Má zkušenosti v práci s osobami se sociálními problémy, nepřizpůsobivými.

Bc. Rostislav Skotnica, DiS.

vystudoval Vyšší odbornou školu sociální v Prachaticích, obor Sociální práce a poté Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, pedagogickou fakultu, obor Sociálně pedagogická asistence. Má zkušenosti s výchovnými problémy dětí a mládeže.

Mgr. Eva Pikalová

psycholožka, s dlouholetou praxí v řešení problémů s dětmi a mládeží. Vystudovala Karlovu univerzitu v Praze, filosofickou fakultu, obor Psychologie. Absolvovala řadu dlouhodobých i krátkodobých kurzů a výcviků (Krizová intervence, Specifické vývojové poruchy učení a jejich náprava,  Diagnostické využití dětské kresby, Základy pohybové a taneční terapie…)

 

Pokud jsme Vás oslovili a máte zájem s naší organizací uzavřít dohodu

neváhejte nás kontaktovat