Vzdělávání pěstounů

obrázek knihyJsme si vědomi, že pěstounská péče je velmi náročná. Proto se k povinnému vzdělávání snažíme přistupovat tak, abychom pěstounům vyšli co nejvíce vstříc. Víme, že výchova Vašich dětí je velmi náročná a proto se snažíme o individuální přístup  k Vašemu povinnému vzdělávání.

 

 

Našimi prioritami při Vašem vzdělávání jsou:

  • pořádání jednodenních vzdělávacích programů zaměřených na problematiku NRP,
  • pořádání vícedenních vzdělávacích pobytů zaměřených na problematiku NRP,
  • zajišťování individuálního vzdělávání formou konzultací,
  • setkávání se pěstounů v rámci svépomocné skupiny,
  • samostudium literatury.

Při Vašem vzdělávání budeme samozřejmě myslet i na vaše děti, pro které bude v rámci vícedenního vzdělávání zajištěn program.

figurky s bublinami

Kdo se Vám bude věnovat?

Mgr. Eva Pikalová – psycholožka, s dlouholetou praxí v řešení problémů s dětmi a mládeží. Vystudovala Karlovu univerzitu v Praze, filosofickou fakultu, obor Psychologie. Absolvovala řadu dlouhodobých i krátkodobých kurzů a výcviků (Krizová intervence, Specifické vývojové poruchy učení a jejich náprava,  Diagnostické využití dětské kresby, Základy pohybové a taneční terapie…)

Jitka Pikalová, DiS. – sociální pracovnice, dlouholetá pěstounka. vystudovala Vyšší odbornou školu sociální v Prachaticích, obor Sociální práce. Má zkušenosti v práci s osobami se sociálními problémy, nepřizpůsobivými.

Bc. Rostislav Skotnica, DiS. – vystudoval Vyšší odbornou školu sociální v Prachaticích, obor Sociální práce a poté Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, pedagogickou fakultu, obor Sociálně pedagogická asistence. Má zkušenosti s výchovnými problémy dětí a mládeže.

Mgr. Alena Doulová, DiS. –  sociální pracovnice, je absolventkou magisterského studia na Teologické fakultě Jihočeské univerzity, obor Pastoračně sociální asistent a Vyšší odborné školy sociální v Prachaticích, obor Sociální práce. Má zkušenosti v práci s osobami se sociálními problémy, nepřizpůsobivými a dětmi.

Pokud jsme Vás zaujali, budeme rádi, když nás budete kontaktovat.