Vzdělávání pěstounů

Jsme si vědomi, že pěstounská péče je velmi náročná, ať se již jedná o klasickou pěstounskou péči nebo pěstounskou péči příbuzeneckou. Sami máme, s pěstounskou péči dlouholeté zkušenosti. Proto je náš přístup ke každé rodině individuální ve všech směrech. Snažíme se vyjít pěstounům co nejvíce vstříc v rámci všech aktivit.

Našimi prioritami při Vašem vzdělávání je

  • Pořádání jednodenních vzdělávacích programů zaměřených na problematiku NRP,
  • Pořádání vícedenních vzdělávacích pobytů zaměřených na problematiku NRP,
  • Zajišťování individuálního vzdělávání formou konzultací,
  • Setkávání se pěstounů v rámci svépomocné skupiny,
  • Samostudium literatury.

Při Vašem vzdělávání budeme samozřejmě myslet i na vaše děti, pro které bude v rámci vícedenního vzdělávání zajištěn program.

Kdo se Vám bude věnovat?

Mgr. Alena Doulová, Dis

sociální pracovnice, je absolventkou magisterského studia na Teologické fakultě Jihočeské univerzity, obor Pastoračně sociální asistent a Vyšší odborné školy sociální v Prachaticích, obor Sociální práce. Má zkušenosti v práci s osobami se sociálními problémy, nepřizpůsobivými a dětmi.

Jitka Pikalova, DiS.

sociální pracovnice, dlouholetá pěstounka. vystudovala Vyšší odbornou školu sociální v Prachaticích, obor Sociální práce. Má zkušenosti v práci s osobami se sociálními problémy, nepřizpůsobivými.

Bc. Rostislav Skotnica, DiS.

vystudoval Vyšší odbornou školu sociální v Prachaticích, obor Sociální práce a poté Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, pedagogickou fakultu, obor Sociálně pedagogická asistence. Má zkušenosti s výchovnými problémy dětí a mládeže.

Mgr. Eva Pikalová

psycholožka, s dlouholetou praxí v řešení problémů s dětmi a mládeží. Vystudovala Karlovu univerzitu v Praze, filosofickou fakultu, obor Psychologie. Absolvovala řadu dlouhodobých i krátkodobých kurzů a výcviků (Krizová intervence, Specifické vývojové poruchy učení a jejich náprava,  Diagnostické využití dětské kresby, Základy pohybové a taneční terapie…)

Dále spolupracujeme s právníkem, který se specializuje na občanské právo a dalšími specialisty.

 

Pokud jsme Vás oslovili a máte zájem s naší organizací uzavřít dohodu

Neváhejte nás kontaktovat