Zásady naší práce

Při své práci se řídíme základními principy Úmluvy o právech dítěte a vycházíme z principů osobní svobody a zodpovědnosti, otevřenosti a respektu k dítěti a jeho rodině.

Zájem dítěte

Respektujeme základní hledisko sociálně-právní ochrany dětí, kdy je pro nás vždy prioritou zájem dítěte a jeho rodiny.

Kvalita a stabilita péče

Klademe důraz na kvalitu péče o dítě a stabilitu prostředí, v němž dítě vyrůstá. Podporujeme vznik vztahu mezi dítětem a pěstounem, mapujeme potřeby dítěte i pěstounské rodiny a reagujeme na ně.

Rozvíjíme znalosti i kompetence náhradních rodičů. Jedině tak může být o děti dobře postaráno. Zajišťujeme služby potřebné pro výkon náhradní rodinné péče a spolupracujeme i s dalšími organizacemi a institucemi v oblasti péče o ohrožené děti, abychom dětem a jejich rodinám poskytli co nejlepší zázemí.

Dítě a rodina

Podporujeme a respektujeme vazby dítěte na biologické rodiče, příbuzné, blízké osoby i jeho vazby na přirozené sociální prostředí.

Otevřenost a důvěra

S dítětem i s pěstounem komunikujeme otevřeně, na partnerské bázi. Informace, které jsou nám sděleny, považujeme za důvěrné a tak s nimi také následně zacházíme. Třetí osobě mohou být sděleny pouze s předchozím souhlasem dítěte nebo pěstouna.

Participace dítěte

Při práci s pěstounskými rodinami zjišťujeme názor dítěte, kterému přikládáme váhu a věnujeme mu patřičnou pozornost. Současně dítě informujeme o všech záležitostech, které se jej týkají. Dohlížíme na to, aby děti byly zapojovány do každodenního rozhodování také v pěstounských rodinách.

Jedinečnost situace dítěte a pěstounské rodiny

Respektujeme identitu dítěte  a jedinečnost každé pěstounské rodiny.