Zásady naší práce

Zájem dítěte

Nabízíme právní poradenství v otázkách souvisejících s výkonem pěstounské péče.

Otevřenost a důvěra

Podporujeme a respektujeme vazby dítěte na biologické rodiče, příbuzné, blízké osoby i jeho vazby na přirozené sociální prostředí.

Jedinečnost situace dítěte a pěstounské rodiny

Respektujeme identitu dítěte  a jedinečnost každé pěstounské rodiny.

Kvalita a stabilita péče

Klademe důraz na kvalitu péče o dítě a stabilitu prostředí, v němž dítě vyrůstá. Podporujeme vznik vztahu mezi dítětem a pěstounem, mapujeme potřeby dítěte i pěstounské rodiny a reagujeme na ně.

 

Rozvíjíme znalosti i kompetence náhradních rodičů. Jedině tak může být o děti dobře postaráno. Zajišťujeme služby potřebné pro výkon náhradní rodinné péče a spolupracujeme i s dalšími organizacemi a institucemi v oblasti péče o ohrožené děti, abychom dětem a jejich rodinám poskytli co nejlepší zázemí.

Dítě a rodina

Podporujeme a respektujeme vazby dítěte na biologické rodiče, příbuzné, blízké osoby i jeho vazby na přirozené sociální prostředí.

Participace dítěte

Při práci s pěstounskými rodinami zjišťujeme názor dítěte, kterému přikládáme váhu a věnujeme mu patřičnou pozornost. Současně dítě informujeme o všech záležitostech, které se jej týkají. Dohlížíme na to, aby děti byly zapojovány do každodenního rozhodování také v pěstounských rodinách.

 

Pokud jsme Vás oslovili a máte zájem s naší organizací uzavřít dohodu

Neváhejte nás kontaktovat