S čím Vám můžeme poradit?

O nás

  • Poskytování provázení pěstounským rodinám a uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče
  • Poskytování vzdělávání, poradenství a dalších služeb napomáhajících seberozvoji pěstounů, hostitelů nebo zájemců o problematiku náhradní rodinné péče
  • Poskytování sociálních služeb, odborného poradenství, pro děti, mládež, dospělé a celé rodiny v oblastech výchovy, vzdělávání a prevence sociálního vyloučení
  • Poskytování služeb, odborného poradenství, pro děti, mládež, dospělé a celé rodiny v oblasti prevence sociálně – patologických jevů, rizikového chování a v oblasti péče o dítě a rodinu
  • Další činnost a služby podporující poslání společnosti
  • Osvětová činnost
  • Spolupráce s dalšími právnickými osobami i občany v regionu i mimo něj, především spolupráce s dalšími neziskovými organizacemi, organizacemi a orgány státní správy a samosprávy a dalšími subjekty

Naši partneři 

Sociálně aktivizační služba pro rodiny je podporována

logo

 

Spolupráce s Potravinovou bankou Jihočeského kraje

Logo potravinová banka