Pomoc pěstounům

Jsme si vědomi, že pěstounská péče je velmi náročná, ať se již jedná o klasickou pěstounskou péči nebo pěstounskou péči příbuzeneckou. Sami máme, s pěstounskou péči dlouholeté zkušenosti. Proto je náš přístup ke každé rodině individuální ve všech směrech. Snažíme se vyjít pěstounům co nejvíce vstříc v rámci všech aktivit.

V rámci uzavřené dohody o výkonu pěstounské péče nabízíme tyto služby

Doprovázení

Každou rodinu doprovází klíčová pracovnice, které pomáhá rodině řešit její problémy. Minimálně jednou za dva měsíce rodinu navštěvuje. Průběžně je rodině k dispozici telefonicky nebo e-mailem k poskytnutí konzultací. V případě potřeby doprovází pěstouny při jednání s úřady, školou, na případových konferencích. Společně s rodinou vytváří individuální plán a také plán vzdělávání.

Vzdělávání

Bezplatné vzdělávání v minimálně zákonem stanoveném rozsahu 24 hodin za rok je zaměřeno na témata, která jsou pro pěstouny důležitá. Vzdělávání se uskutečňuje formou jednodenních seminářů, vzdělávacích pobytů. Pěstouni mohou využít také vzdělávání jiných organizací.

Vzdělávání organizujeme i pro pěstouny, kteří s námi nemají podepsanou dohodu. Bližší informace o školeních hledejte v rubrice Aktuality, případně nás kontaktujte. Ceník školení, konzultací je možno stáhnout zde.

Vzdělávání probíhá formou přednášek besed, zážitkových workshopů s praktickými cvičeními, ale i kombinací výše uvedeného. Protože nejvíce zkušeností k tématu člověk získá, pokud mu jsou sděleny zkušenosti druhých, které oni sami prožili, největší důraz bude kladen na sdělování si zkušeností, nápadů, jak problémy řešili ostatní, co se jím osvědčilo a co ne. Čím víc informací si mezi sebou účastníci předají, tím víc jim vzdělávání přinese.

Poradenství

Zajišťujeme poradenství v otázkách souvisejících s výkonem pěstounské péče, jako například výchovné obtíže, kontakt s původní rodinou, dávky pěstounské péče apod.

Odborná asistence při kontaktu s původní rodinou dítěte

Nabízíme pomoc s doprovázením při nastavení pravidel kontaktu dítěte s původní rodinou. Asistenci při setkání dítěte s původní rodinou. Pomoc při komunikaci s původní rodinou. Zajištění neutrálního místa pro setkání

Respitní péči

U dětí od dvou let nabízíme odlehčovací péči v rozsahu minimálně 14 dní v roce, ve formě příspěvku na tábor, uhrazení péče osoby blízké rodině, případně zajištění umístění dítěte.

Odborná psychologická pomc

ajišťujeme psychologickou pomoc prostřednictvím naší psycholožky, případně spolupracujících odborníků.

Odborná právní pomoc

Nabízíme právní poradenství v otázkách souvisejících s výkonem pěstounské péče.

Kdo se Vám bude věnovat?

Mgr. Alena Doulová, Dis

sociální pracovnice, je absolventkou magisterského studia na Teologické fakultě Jihočeské univerzity, obor Pastoračně sociální asistent a Vyšší odborné školy sociální v Prachaticích, obor Sociální práce. Má zkušenosti v práci s osobami se sociálními problémy, nepřizpůsobivými a dětmi.

Jitka Pikalova, DiS.

sociální pracovnice, dlouholetá pěstounka. vystudovala Vyšší odbornou školu sociální v Prachaticích, obor Sociální práce. Má zkušenosti v práci s osobami se sociálními problémy, nepřizpůsobivými.

Bc. Rostislav Skotnica, DiS.

vystudoval Vyšší odbornou školu sociální v Prachaticích, obor Sociální práce a poté Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, pedagogickou fakultu, obor Sociálně pedagogická asistence. Má zkušenosti s výchovnými problémy dětí a mládeže.

Mgr. Eva Pikalová

psycholožka, s dlouholetou praxí v řešení problémů s dětmi a mládeží. Vystudovala Karlovu univerzitu v Praze, filosofickou fakultu, obor Psychologie. Absolvovala řadu dlouhodobých i krátkodobých kurzů a výcviků (Krizová intervence, Specifické vývojové poruchy učení a jejich náprava,  Diagnostické využití dětské kresby, Základy pohybové a taneční terapie…)

Dále spolupracujeme s právníkem, který se specializuje na občanské právo a dalšími specialisty.

 

Pokud jsme Vás oslovili a máte zájem s naší organizací uzavřít dohodu

Neváhejte nás kontaktovat